انواع کارگاه

انواع کارگاه های تخصصی ایرسافام


1- کارگاه تخصصی Reading: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند ساختار ذهنی متقاضی را منظم کرده و او را برای مواججه با انواع سوالات، آماده سازد.  


مدت زمان: 

یک روزه، از 9:30 تا 19


کلیدواژه ها:

- بررسی تیپهای مختلف سوالات

- تکنیکهای پیشرفت در مهارت

- تکنیک های موثر پاسخگویی به سوالات

- بررسی  رایج ترین اشتباهات تکنیکی 2- کارگاه تخصصی Writing-Task1- Academic: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آکادمیک تشریح کند به نحوی که آنان بتوانند در حداقل زمان، بیشترین پیشرفت را در مهارت تجربه کنند.


مدت زمان: 

دو روزه، از 10:30 تا 19


کلیدواژه ها:

- ساختار بندی کلی، گرامر و لفات مورد نیاز

- تکنیک های اساسی افزایش نمره

- تکنیک های اعداد، زمان، روند ها و مقایسه ها

- تفسیر نمودارهای دو و سه خطی


3- کارگاه تخصصی Writing-Task1- General Training: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آزمون جنرال تشریح کند و آنها در ارایه مهارت های مورد نیاز، توانمند کند.


مدت زمان: 

یک روزه، از 10:30 تا 19


کلیدواژه ها:

- آشنایی با انواع نامه ها

- ساختار و نحوه نوشتن نامه های رسمی و غیر رسمی

- یادگیری اصطلاحات بسیار کاربردی در نامه نویسی IELTS از طریق جمله نویسی سیکلی


4- کارگاه تخصصی Writing-Task2: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ضمن توضیح انواع نمونه های TASK2 ، متقاضیان را در خصوص نحوه مواجهه با انواع موضوعات رایج و نحوه پرداخت مطالب راهنمایی کند.


مدت زمان: 

سه روزه، از 10:30 تا 19


کلیدواژه ها:

- یادگیری 150 اصطلاح فوق العاده کاربردی

- یادگیری ابزارهای ضروری writing برای بهبود coherence

- یادگیری تمام اصطلاحات و ایده های موجود برای تاپیک های بسیار رایج

- استفاده از متد سیکلی لغات و جمله نویسی5- کارگاه تخصصی Writing-Essay Types: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، زبان آموز را با انواع Essay که در آزمون با ان مواجه خواهد شد آشنا کند و در هر نوع از Essay، نکات کلیدی و نحوه ایجاد ساختار را شرح دهد.


مدت زمان:
یک روزه، از 10:30 تا 19


کلیدواژه ها:

- آموزش دقیق کلیدی ترین نکات نوشتن یک پاراگراف 

- آموزش جزء به جزء اجزای یک  WRITING TASK2

- آموزش با جزئیات 4 نوع سوال رایج در IELTS و نحوه دقیق نوشتن آنها

- ارائه مثالهای متنوع با توضیح6- کارگاه تخصصی Life Skills: 

در این کارگاه، مدرس نحوه برگزاری آزمون Life Skills را به متقاضیان این آزمون آموزش می دهد و به انها کمک می کند در روز آزمون بهترین عملکرد را از خود نشان دهند


مدت زمان:
یک روزه، از 10:30 تا 18


کلیدواژه ها:

- راهکار های افزایش بهره وری در روز آزمون

- تمرین نحوه پرداخت و ارایه مطالب

- باید ها و نباید های روز آزمون

- مرور اشتباهات رایج

- شبیه سازی فرآیند آزمون


مرکز آموزش ایرسافام برگزار می کند:


7- کارگاه تخصصی Speaking: 

در این کارگاه، مدرس سعی می کند با مرور تکنیک ها و بررسی موضوعات رایج، راهکارهایی به مخاطبان ارایه دهد تا بتوانند در مواجهه با هر موضوعی، با ایجاد ساختار مناسب، بتوانند از عهده پاسخگویی به ممتحن برآیند.


مدت زمان:
دو روزه، از 10:30 تا 17


کلیدواژه ها:

- مرور تکنیک ها

- تمرین موضوعات رایج

- تکنیک های پرورش موضوع

- بررسی اشتباهات رایج

- خلاقیت در سازماندهی مطالب