مشاوره

مشاوره:

موسسه ایرسافام با در نظر گرفتن نیاز مخاطبین برای آشنایی با نقاط قوت و ضعف خود و برنامه ریزی برای آماده سازی آزمون اقدام به برگزاری جلسات مشاوره می‌کند. در این جلسات مشاوره متقاضیان می‌توانند به طور اختصاصی از راهنمایی های مشاورین ایرسافام جهت برنامه ریزی مسیر خود تا روز آزمون بهره مند شوند.

همچنین در این مشاوره ها، متقاضیان می توانند چنانچه در یکی از مهارت‌های آزمون دچار ضعف بوده و یا با وجود تمرین زیاد پیشرفتی کسب نکرده اند، از رویکردهای آموزشی پیشنهادی مشاوران استفاده کرده و توانایی خود در این مهارت ارتقا دهند.