کارگاه تخصصی Reading: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند ساختار ذهنی متقاضی را منظم کرده و او را برای مواجه با انواع سوالات، آماده سازد.  


مدت زمان: 

یک روزه، از 9:30 تا 19:30


کلیدواژه ها:

- بررسی تیپهای مختلف سوالات

- تکنیکهای پیشرفت در مهارت

- تکنیک های موثر پاسخگویی به سوالات

- برسی رایج ترین اشتباهات تکنیکی 


(همراه داشتن کتب کمبریج 8 و 9 و همچنین  Official Guide For IELTS
  الزامیست.)

مدرس: دکتر ایمان مافی

هزینه : 189 هزار تومان

حل برگزاری: دفتر فردوسی

کسب اطلاعات بیشتر:  02188775354