کارگاه تخصصی Writing-Task1- Academic: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آکادمیک تشریح کند به نحوی که آنان بتوانند در حداقل زمان، بیشترین پیشرفت را در مهارت تجربه کنند.


مدت زمان: 

دو روزه، از 10:30 تا 19


کلیدواژه ها:

- ساختار بندی کلی، گرامر و لفات مورد نیاز

- تکنیک های اساسی افزایش نمره

- تکنیک های اعداد، زمان، روند ها و مقایسه ها

- تفسیر نمودارهای دو و سه خطی


مدرس: دکتر ایمان مافی

هزینه : 299 هزار تومان

حل برگزاری: دفتر فردوسی

کسب اطلاعات بیشتر:  02188775354