3- کارگاه تخصصی Writing-Task1- General Training: 

در این کارگاه، مدرس تلاش می کند، ساختار بندی مربوط به TASK-1 را برای متقاضیان آزمون جنرال تشریح کند و آنها در ارایه مهارت های مورد نیاز، توانمند کند.


مدت زمان: 

یک روزه، از 10:30 تا 18


کلیدواژه ها:

- آشنایی با انواع نامه ها

- ساختار و نحوه نوشتن نامه های رسمی و غیر رسمی

- یادگیری اصطلاحات بسیار کاربردی در نامه نویسی IELTS از طریق جمله نویسی سیکلی


مدرس: دکتر ایمان مافی

هزینه : 189 هزار تومان

حل برگزاری: دفتر فردوسی

کسب اطلاعات بیشتر: 02188775354