- کارگاه تخصصی Speaking: 

در این کارگاه، مدرس سعی می کند با مرور تکنیک ها و بررسی موضوعات رایج، راهکارهایی به مخاطبان ارایه دهد تا بتوانند در مواجهه با هر موضوعی، با ایجاد ساختار مناسب، بتوانند از عهده پاسخگویی به ممتحن برآیند.


مدت زمان:
دو روزه، از 10:30 تا 18


کلیدواژه ها:

- مرور تکنیک ها

- تمرین موضوعات رایج

- تکنیک های پرورش موضوع

- بررسی اشتباهات رایج

- خلاقیت در سازماندهی مطالب


مدرس: خانم خوشابیان

هزینه : 239 هزار تومان

حل برگزاری: دفتر فردوسی

کسب اطلاعات بیشتر: 02166704373

catch error on router: Syntax Error in template "views/templates/global/footer.tpl" on line 46 "</html>" missing or misspelled literal closing tag