6- کارگاه تخصصی Life Skills: 

در این کارگاه، مدرس نحوه برگزاری آزمون Life Skills را به متقاضیان این آزمون آموزش می دهد و به انها کمک می کند در روز آزمون بهترین عملکرد را از خود نشان دهند


مدت زمان:
یک روزه، از 10:30 تا 18


مدرس: خانم خوشابیان

هزینه : 189 هزار تومان

حل برگزاری: دفتر فردوسی

کسب اطلاعات بیشتر: 02166704373


catch error on router: Syntax Error in template "views/templates/global/footer.tpl" on line 46 "</html>" missing or misspelled literal closing tag