مرکز آموزش ایـــرسافام

IRSAFAM

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی ایرسافام


دوره های آموزشی ایرسافام مبتنی بر نیازهای متقاضیان محترم طراحی و اجرا می شود و بسته به سطح متقاضی، هدف مورد انتظار و زمان قابل اختصاص به مطالعه و مرور زبان انگلیسی، برنامه ریزی می شود.

برای شرکت در دوره های آموزشی، شما باید در یکی از آزمون های تعیین سطح موسسه ثبت نام کنید و یا در صورتی که در فاصله 3 ماه اخیر در آزمون اصلی آیلتس شرکت کرده اید، کارنامه خود را به مرکز آموزش ارایه دهید. در زمان مشاوره اختصاصی با بررسی عملکرد شما در آزمون، یا آزمون آزمایشی، و با توجه به هدف و زمان قابل تخصیصص یکی از دوره های زیر به شما پیشنهاد می شود:

- دوره های Key English

- دوره های Essential 1

دوره های Essential 2

- دوره های Primary

- دوره های Conclusive